Biologische melk van gehoornde runderen

Bij ons heeft u de mogelijkheid om biologische verse melk als rauw product te kopen en aanwezig te zijn bij het melken. We zijn intensief bezig geweest met hoge melkkwaliteit, dierenwelzijn en klimaatrelevante factoren: van mei tot oktober kunnen de koeien vrij in de wei lopen en mogen de kalveren de zoogkoeien zogen. Hierdoor is er een zeer natuurlijke landelijke idylle op de boerderij. We proberen het originele beeld van de koe te behouden en daarom heeft elk dier nog steeds zijn hoorns.

In 2011 is de stal conform dierenwelzijn omgebouwd tot rondloopstal met afkalfbox. Elk vee heeft zijn eigen eet- en ligplaats. De jonge dieren kunnen zich terugtrekken in de kalverbroedplaats en deze op elk moment weer verlaten. Meerdere watertroggen, een veeborstel, schaduwbomen en deelwilgen zorgen ervoor dat alle dieren zich overal goed voelen.

De koe is vanaf het begin een fervent herbivoor en daarom gebruiken we geen graanvoeding. Het fijnste weidegras, hooi en in de winter een beetje kuilvoer worden van onze eigen weiden geoogst en zorgen zo voor 100% zelfvoorziening. De mens consumeert al meer dan 5000 jaar melk van koeien. We kunnen het hoogwaardige, ongepasteuriseerde en niet-gehomogeniseerde rauwe product dan ook van harte aanbevelen.

Wilt u bij het melken aanwezig zijn, meldt u zich dan vooraf aan bij Thomas op TEL: 06767340490. Onze melktijden zijn om 6.30 uur en rond 18.00 uur in de avond. Overdag kunt u onze koeien en kalveren in de wei bekijken.


Lees meer over het fokken van gehoorde runderen (artikelen en recensies)

Onderzoek naar onthoorning van runderen - Lage input - Twijfelachtige melkkwaliteit uit hoogindustriële landbouw - Vertering van de koe - De koe is (geen) klimaatkiller!?