Hospodářské muzeum

Odhalte dědictví staré generace!

dějiny údolí ennstal

Během doby ledové bylo údolí Ennstal pokryto ledem až téměř po nejvyšší vrcholy hor. Tající led po sobě zanechal obrovské jezero, sahající od  Gröbmingu až po  (Atmont) Gesäuseeingang. Vodní plocha postupně vysychala až se po čase utvořila bažinatá krajina. Na svazích se usadili farmáři a pracovali jak na nízko i vysoko položených farmách. Z nadojeného mléka vyráběli máslo a štýrský sýr (Steirerkas), protože tehdy samozřejmě neexistovaly žádné mlékárny.


Roku 1860 byl ve jménu císařství založen tzv.  Ennsbegradigungsgenossenschaft a v následujících letech byly proraženy tři říční smyčky. Povodně ustoupily a Farmáři mohli začít využívat další plochy. Tehdy se zrodil moderní obraz krajiny.

Znalý farmář Engelbert během prohlídky muzea nadšeně vypráví o zvycích tehdejší doby. V lidovém kulturním jazyce se dozvíte o používání nástrojů používaných při chovu skotu, lesním a alpinském farmaření. Utvoříte si obrázek také o tehdejších mezilidských vztazích.

Na prohlídku muzea se prosím registrujte dopředu!